Eigenaarschap

Wij stimuleren dat zowel leerlingen als teamleden eigenaar zijn van hun leerproces en welbevinden. Door zelf werk te plannen, uit te voeren en te beoordelen, wordt de zelfstandigheid vergroot en worden (eigen) keuzes gemaakt. We zien graag dat kinderen initiatief nemen in hun eigen leren. Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit van het eigen werk, maar ook voor elkaar en elkaars welbevinden.


Lees meer...
 

Onderzoeken

Wij willen bij kinderen een onderzoekende houding ontwikkelen en behouden. Je leert veel uit jezelf als je daartoe wordt uitgedaagd door anderen en je omgeving. Daarom vinden wij het belangrijk te zorgen voor een uitdagende leeromgeving. Door vakoverstijgend te werken en verbinding te maken tussen de diverse vakgebieden, krijgt de inhoud voor kinderen meer betekenis. We willen opdrachten creëren die aanzetten tot ontdekken, spelen en leren. Dit willen we doen in samenwerking met ouders en externe instanties.

​Lees meer… 
 

Verbondenheid

Wij zien verbondenheid als de basis voor samenwerking tussen partijen, waardoor er kan worden afgestemd op de behoeftes van kinderen. Middels een gestructureerde aanpak (De Vreedzame School en coöperatief werken) leren wij de kinderen samen te werken. Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken in de samenwerking met kinderen. Hierbij liggen accenten op ondersteunen en ontmoeten.

Lees meer… 

In beweging

Wij zijn een school die open staat voor vernieuwingen en ontwikkelingen. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Samen met kinderen en ouders zijn we een school in beweging. Beweging zien wij zowel letterlijk als figuurlijk.
Lees meer...

Het laatste Den Bijstere nieuws

Wat speelt er allemaal op Den Bijstere?

Vreedzame schoolles groep 7

Door: Sander.pastoor@tangent.nl op 08-02-2017 om 09:05
Eigen verantwoordelijkheid, planning, eigen mening en overleg stonden centraal in de voorbereiding van de Vreedzame schoolles voor ouders in groep 7. We weten niet wie er het meeste zweefde door de mooie opstekers van de ouders: de zenuwachtige maar zeer betrokken kinderen óf de juf...
Lees meer →

Excursie Natuurmuseum

Door: Ingrid.donkers@tangent.nl op 07-02-2017 om 15:41
Vanaf groep 1-2 wordt er voor de kinderen regelmatig een excursie georganiseerd. Groep 1-2 heeft onlangs nog het Natuurmuseum bezocht....
Lees meer →