De activiteitencommissie

Onze school kent al jaren een activiteitencommissie. Deze commissie bestaat uit enkele leerkrachten en een aantal ouders. Zij hebben als taak het voorbereiden en uitvoeren van allerlei (buiten)schoolse activiteiten, zoals de vieringen van feesten als Sinterklaas, Kerstmis, Carna­val, de schoolfeestdag en sportactiviteiten.

De activiteitencommissie vergadert ongeveer 1 keer per 6 weken. De vergaderingen van de activiteitencommissie zijn openbaar, dus alle ouders mogen daarbij aanwezig zijn. Op de jaarkalender en in het Oudercontact staan de vergaderdata vermeld.

De activiteitencommissie is sinds 2004 een Stichting. Hiermee is een formele status verkregen.