BVL-school

BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Den Bijstere werkt hiervoor nauw samen met de gemeente Tilburg.

Kinderen vormen een kwetsbare groep en het doel van de educatie is om te zorgen voor jaarlijks 0 verkeersslachtoffers in Neder.land. Daarom is onderwijs over verkeer zo belangrijk en daarbij ook de rol van ouders.

Op Den Bijstere zijn er naast het gebruik van een verkeersmethode elk jaar kleine projecten in de praktijk zoals verkeersestafette, verkeersmiddag middenbouw, theoretisch en praktisch verkeersexamen groep 7, dode hoek project, ANWB streetwise, verkeersslang, skaten voor de bovenbouw, e.d..