Ict

Ict is niet meer weg te denken uit het hedendaagse onderwijs. Kinderen kunnen steeds sneller en beter met alle verschillende communicatie technologieën overweg en wij vinden het dan ook belanrijk dat standaard een deel van hun lesaanbod gegeven worden met ict-hulpmiddelen. Via verwerkingen van de lesinhoud op de computer, worden de vaardigheden van de kinderen ook steeds groter.
Het netwerk 

Den Bijstere beschikt over een computernetwerk met circa 60 vaste pc’s en 24 laptops. In elke groep staan één of twee pc's voor de leerlingen en ook in onze algemene ruimtes (bijschakelruimtes) van de midden- en bovenbouw staan computers waar de kinderen aan mogen werken.

Sinds enkele jaren hebben we ook de beschikking over 24 laptops, die via ons draadloze netwerk toegang bieden tot de leerstof van de kinderen. 

​In alle lokalen van de groepen 1 t/m 8 is een ActiveBoard aanwezig. Daarmee zijn de klassen voorzien van een fijn hulpmiddel om goed hedendaags onderwijs te kunnen verzorgen.