VVE groep
De peutergroep is VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) gecertificeerd. We hanteren de methode Uk & Puk. Op een VVE-locatie is er extra aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarmee willen we voorkomen dat kinderen een achterstand hebben als ze straks naar school gaan. Het is belangrijk dat alle kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Op een VVE-locatie komen de kinderen minimaal 2 tot 3 dagdelen per week.

Op onze peutergroep willen wij kinderen tijdens hun peuterperiode graag de kans geven om, op cognitief, expressief en sociaal-emotioneel gebied, hun talenten zo optimaal mogelijk te ontplooien. Ook besteden we veel aandacht aan normen en waarden die voor iedereen hetzelfde zijn, ongeacht geloof of cultuur. Wij voelen ons betrokken bij de buurt waar we deel van uitmaken en proberen aan te sluiten bij wat er zich in de buurt afspeelt. We willen daar graag nadrukkelijk bij betrokken worden.

Bent u nieuwsgierig naar de activiteiten die uw peuter kan beleven dan bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen of maak een afspraak voor een rondleiding met Mandy Engel (06-50286968).

De eeTClub


Veel ouders werken, daarom biedt Den Bijstere de kinderen de mogelijkheid om over te blijven in de eeTClub.

Het doel van de eeTClub is heel simpel: kinderen de kans geven in overzichtelijke groepen en in alle rust hun boterham op te eten om daarna – onder toezicht van volwassenen – ongestoord te kunnen spelen. De opvang regelen we met vrijwilligers. Daarnaast is er dagelijks een professionele coördinator aanwezig tijdens het overblijven. Om alles goed te laten verlopen, hanteren we als richtlijn dat er één overblijfkracht aanwezig is op 15 tot maximaal 18 kinderen. Het is de bedoeling dat kinderen zelf hun boterhammen en fruit meenemen. De school zorgt voor thee en melk. Overblijven bij de eeTClub kost € 2,40 per keer per kind.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze schoolgids en naar de website van "de eeTClub". ​U kunt ook per mail contact opnemen met de coördinator van de eeTClub: Matthijs Vermunt, 06-10603068.