Goed functioneren

Willen de kinderen later zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren, dan zijn daarvoor een aantal vaardigheden en een bepaalde hoeveelheid kennis noodzakelijk. Maar om goed te kunnen functioneren is meer nodig:​
  • een flinke dosis zelfvertrouwen en eigenwaarde;
  • het op een correcte manier kunnen omgaan met elkaar;
  • kunnen overleggen en samenwerken;
  • respect hebben voor elkaar;
  • verantwoordelijkheid kunnen dragen;
  • besef hebben van normen en waarden.

Orde en regelmaat

Orde en regelmaat scheppen overzicht en bieden structuur. Vandaar dat wij vinden dat gedragsregels door kinderen gerespecteerd moeten worden. Regels die er zijn om het verkeer tussen de kinderen en de leerkracht, maar vooral ook tussen de kinderen onderling, goed te laten verlopen. Waar ze worden overtreden, spreken we het kind er op aan, met name waar anderen er last van ondervinden.

Omdat voor succesvol leren en ontwikkelen zelfvertrouwen nodig is, stimuleren we dat waar mogelijk. Het bieden van succeservaringen, positieve waardering en ondersteuning zijn daarbij essentieel.